Oferta

/Oferta
Oferta 2020-09-28T10:18:07+00:00

ANALIZA DOKUMENTÓW

Pomagamy w zgromadzeniu niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę

Masz działkę – nie wiesz od czego  zacząć  by zrealizować  inwestycję- poprowadzimy Cię przez gąszcz przepisów. Ustalimy czy teren może być  zainwestowany i na jakich warunkach Uzyskamy  informacje co do przeznaczenia terenu i przeanalizujemy wszystkie możliwe warianty zabudowy i wybierzemy najlepsze rozwiązania . Uzyskamy dla Ciebie niezbędne opinie i uzgodnienia. Wykonamy projekt indywidualny bądź dokonamy adaptacji projektu powtarzalnego zgodnie z Twoimi potrzebami. Uzyskamy Dla Ciebie pozwolenie  na budowę i przeprowadzimy przez proces inwestycyjny aż  do odbioru budynku.

 

DORADZTWO I WYBÓR

 

Prowadzimy profesjonalne doradztwo w zakresie  projektu ale także właściwej drogi postępowania przed organami administracji. Oferujemy pomoc w sprawach własnościowych i podziałach nieruchomości. Doradzamy  najlepsze rozwiązania  z jednoczesnym zapewnieniem prawidłowej i satysfakcjonującej  funkcjonalność, tak by Twoja inwestycja przynosiła przez  kolejne  lata  Tobie i Twojej rodzinie zadowolenie , wygodę z przyjętych rozwiązań i satysfakcję  z realizacji inwestycji.

Oferujemy doradztwo w szerokim zakresie  od inwestycji aż po realizację i odbiór.

 

KONCEPCJA I PROJEKT

 

Zanim zdecydujesz  o ostatecznej wersji projektu , przedstawimy Ci koncepcje zarówno projektu , jak i zagospodarowania terenu. Lokalizacja każdego obiektu wymaga spełnienia nie tylko przepisów techniczno – budowlanych ale także uwzględnienia istniejącego zagospodarowania i odpowiedniego oświetlenia pomieszczeń światłem dziennym w zależności od ich przeznaczenia. Koncepcja  pozwoli na wybranie  najlepszych rozwiązań projektowych uwzględniających  zarówno aspekty techniczne jak i funkcjonalne

 

ADAPTACJA PROJEKTU

 

Gotowy projekt budynku wymaga adaptacji do warunków miejscowych zgodnych

z ustaleniami planu lub decyzji o warunkach zabudowy. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług zalecane jest przed zakupem projektu – ustalenie terminu spotkania z architektem i omówienie wybranego projektu.

W każdym przypadku  projektu powtarzalnego  wymagana jest jego adaptacja  do warunków geotechnicznych gruntu oraz stref klimatycznych występujących w miejscu realizacji.

Adaptacja projektu polega na przystosowaniu  projektu powtarzalnego zarówno do wymagań planu miejscowego lub warunków określonych w decyzji o warunkach zabudowy jak również przepisów warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
z uwzględnieniem lokalizacji projektowanego budynku w stosunku do granic działki
i istniejącej zabudowy na sąsiedniej nieruchomości. Adaptacja to także zmiany wewnętrzne zarówno funkcjonalne jak i   w zakresie  elementów konstrukcyjnych  takich jak fundamenty, stropy czy konstrukcja i pokrycie  dachu.

 

NADZÓR BUDOWLANY

 

 1. Koordynacja inwestycji
 2. Prowadzenie i kierownictwo budowy
 3. Załatwianie niezbędnych formalności z właściwego Inspektoratem Nadzoru Budowlanego
 4. Prowadzenie dziennika budowy
 5. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
 6. Opinie techniczne , ekspertyzy oraz protokóły sprawdzeń niezbędnych  do odbioru
 7. Załatwianie formalności urzędowych związanych z odbiorem obiektu

 

SPRAWY URZĘDOWE

 1. Pomoc w gromadzeniu dokumentacji
 2. Uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu z planu miejscowego z urzędu
 3. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień  na etapie projektu ( Państwowa Straż Pożarna , Sanepid )
 4. Uzyskanie w imieniu inwestora warunków  od poszczególnych dysponentów sieci uzbrojenia terenu
 5. Złożenie i pilotowanie wniosku o pozwolenie na budowę
 6. Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i odbiorem obiektu
 7. Załatwianie spraw związanych ze zmiana sposobu użytkowania obiektu ( dokumentacja , uzgodnienia )
 8. Pomoc w redagowaniu wszelkich pism urzędowych
 9. Przygotowanie spraw do postępowań administracyjno – sadowych
 10. Prowadzenie spraw spornych z zakresu postepowania administracyjnego i prawa budowlanego