Inwestorzy prywatni

/Inwestorzy prywatni
Inwestorzy prywatni 2020-09-28T10:10:07+00:00

KOMPLEKSOWA REALIZACJA OD PROJEKTU DO WYKONAWSTWA
-Wytyczenie geodezyjne inwestycji
– wskazanie i wznowienie granic nieruchomości
-podziały działek
-mapy geodezyjne powykonawcze i inwentaryzacje geodezyjne obiektów
– analiza możliwości realizacji inwestycji
-uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień- koncepcje zagospodarowania do podziału nieruchomości i uzyskania niezbędnych decyzji  związanych z wydzieleniem działki budowlanej
-reprezentacja inwestora przed urzędami
-projekty powtarzalne wraz z adaptacją i przystosowaniem do warunków miejscowych i potrzeb inwestora
– projekty zagospodarowania z lokalizacją obiektów na działce
– projekty powtarzalne z adaptacja do warunków miejscowych

Projekty indywidualne : budynki mieszkalne jednorodzinne, obiekty gospodarcze i produkcyjne oraz usługowe
– zmiany sposobu użytkowania obiektów
– projekty branżowe- instalacyjne
– nadzór nad realizacją inwestycji
• kierownictwo budowy
• odbiory i przygotowanie dokumentacji powykonawczej

POMOC W SPRAWACH URZĘDOWYCH

• Doradztwo prawne i inwestycyjne
– pomoc w redagowaniu wszelkich pism urzędowych
– wypełnianie wniosków i druków urzędowych
– odwołania od decyzji administracyjnych do organów wyższych instancji
– przygotowanie dokumentów do postępowań sądowo-administracyjnych
– prowadzenie spraw spornych z zakresu prawa budowlanego i administracyjnego